Under sommaren hade vi gudstjänser i Bosebo kyrka.