Välkommen till Lunds Kristna Råd

Lunds Kristna Råd är ett samarbetsorgan för kristna församlingar och organisationer i Lund. Syftet med verksamheten är att främja den ekumeniska gemenskapen i Lund genom att organisera gemensamma arrangemang, att erbjuda mötesplatser för samtal om kristen tro samt att inbjuda till dialog mellan samfunden.

Vad som är på gång i Lunds Kristna råd finns att läsa under fliken Aktuellt i menyraden.