LKR

Artiklar som rör LKR generellt. 

Långfredagsvandring 2015

 

Vi samlas klockan 12:00 i Klosterkyrkan för tystnad, bibelläsning och bön för att därefter påbörja vår vandring.

12.00 Tystnad, bibelläsning och bön i Klosterkyrkan

Ekumenisk festdag den 7 mars!

Lunds Kristna Råd bjuder in till Ekumenisk lördag med                            Sång - Samtal - Knytis

En kväll om fred

Doktorand Sara Gehlin gästar oss och talar om

 

"Hur bygger vi en fredskultur?" 

 

Därefter gemensamt samtal och fredsbön.

Samtal om diakoni

Hela människan och Lunds kristna råd inbjuder de som på olika sätt arbetar med diakoni i Lunds kyrkor och samfund till ett möte över samfundsgränserna på Diakonicentralen den 20 maj kl. 13.30.

Trons utmaningar

Lunds ekumeniska kvinnoråd inbjuder till föredrag där Maria Küchen talar på temat "trons utmaningar".

10 februari 2014 i Domkyrkoforum

19.00 Föredrag med Maria Küchen. Därefter fika och samtal. Alla är välkomna!

Kör, samtal, fest

I den goda ekumenikens anda hjälps vi åt att skapa en dag fylld med energi, nyfikenhet, sång, samtal och fest.

Temadag Främlingen

1 februari 2014

"Ni skall älska främlingen" (5 Mos 10:19)

Lunds ekumeniska bönevecka

Är Kristus delad?

Ekumenisk bönevecka i Lund 18-25 januari

Ekumenisk kvinnofrukost i Allhelgonagården

Lördagen den 14 september kl. 10-12.30

"Vem är Gud - vem är jag?"

Helena Gerdmar
dramapedagog, arbetsterapeut och katolik

Ekumenisk kvinnofrukost

EKUMENISK KVINNOFRUKOST I S:T THOMAS KATOLSKA KYRKA

LÖRDAGEN DEN 27 APRIL

KL.10-12.30

Inledning:
"DET KOMISKA HOPPET"

med

CLOWNEN VIVEKA (Viveka Olofsson)

Sidor

Prenumerera på RSS - LKR