LKR

Artiklar som rör LKR generellt. 

Ekumeniska böneveckan 2017 Lund

FÖRSONING – KRISTI KÄRLEK LÄMNAR OSS INGET VAL

Den 18-25 januari 2017 är det ekumenisk bönevecka i Lund.

Lunds kristna råd bjuder in till ekumenisk böneveckan 2016

 

DAG 1 måndag 18 januari - Låt stenen rullas bort Matt 28:1–10  

21.00   Aftonbön. Plats: S:t Laurentii kyrka

 

Långfredagsvandring 2015

 

Vi samlas klockan 12:00 i Klosterkyrkan för tystnad, bibelläsning och bön för att därefter påbörja vår vandring.

12.00 Tystnad, bibelläsning och bön i Klosterkyrkan

Ekumenisk festdag den 7 mars!

Lunds Kristna Råd bjuder in till Ekumenisk lördag med                            Sång - Samtal - Knytis

En kväll om fred

Doktorand Sara Gehlin gästar oss och talar om

 

"Hur bygger vi en fredskultur?" 

 

Därefter gemensamt samtal och fredsbön.

Samtal om diakoni

Hela människan och Lunds kristna råd inbjuder de som på olika sätt arbetar med diakoni i Lunds kyrkor och samfund till ett möte över samfundsgränserna på Diakonicentralen den 20 maj kl. 13.30.

Trons utmaningar

Lunds ekumeniska kvinnoråd inbjuder till föredrag där Maria Küchen talar på temat "trons utmaningar".

10 februari 2014 i Domkyrkoforum

19.00 Föredrag med Maria Küchen. Därefter fika och samtal. Alla är välkomna!

Kör, samtal, fest

I den goda ekumenikens anda hjälps vi åt att skapa en dag fylld med energi, nyfikenhet, sång, samtal och fest.

Temadag Främlingen

1 februari 2014

"Ni skall älska främlingen" (5 Mos 10:19)

Lunds ekumeniska bönevecka

Är Kristus delad?

Ekumenisk bönevecka i Lund 18-25 januari

Sidor

Prenumerera på RSS - LKR