Lunds Ekumeniska Kvinnoråd

Lunds Ekumeniska kvinnoråd samlar kvinnor från kristna kyrkor och församlingar i Lund. Vi vill arbeta för den kristna enheten utifrån ett genusperspektiv, där vi bl.a. försöker främja och synliggöra kvinnors insatser i kyrka och samhälle. Vi utgör en underavdelning till SEK - Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd - www.sek-vbd.se Vi samarbetar sedan många år med Lunds Kristna Råd. Två gånger om året inbjuder vi till kvinnofrukost under temat "Kvinnor och andlighet". Den första fredagen i mars varje år firar vi Världsböndagen. Information om aktuella aktiviteter finner Du på den här sidan.

Intresserad?

Välkommen att ta kontakt med vår ordförande Else-Britt Löfdahl tel. 046-307320, e-mail.

Aktuellt i LEK

Kvinnofrukost Lördag 28 oktober kl. 10.00-12.30

 

Kyrka i förändring och tradition – ett 40-årigt perspektiv.

Veronica Helm Andréasson delar erfarenheter.

i Västerkyrkan, Vävaregatan 13 i Lund

 

Varmt VÄLKOMNA!