Temadag Främlingen

1 februari 2014

"Ni skall älska främlingen" (5 Mos 10:19)

Filippi och EFS Biskopsgatan bjuder in till en temadag då vi får mer kunskap om mötet med invandrare och hur vi kan öppna våra kristna gemenskaper för främlingen. Huvudtalaren Theódoros Demetriádes är pastor och född i Grekland 1942. Han har bland annat ansvarat för invandrar- och flyktingverksamheten i både Örebromissionen och Evangeliska Frikyrkan.

På Filippi, Sandgatan 14

14.00 Vad säger Gud om främlingen i Bibeln?
14.20 Hur mår främlingen?
15.00 Fika
15.20 Hur möts vi över kulturgränser?
16.15 Samtal i grupper
17.15 Kvällsmat

På EFS-Kapellet, Biskopsgatan 10
19.00 Lovsångskväll med andakt av Theódoros D

Anmälan till kvällsmat (självkostnadspris) senast 30 januari:
Kristina Runeson, kristina.runeson@telia.com, 0702-569216
Stina Backlund, stina@efskapellet.se, 0729-676778

Tags: