Sommargudstjänster i Bosebo 2018

Välkommen på gudstjänst!
Bosebo kyrka, sommaren 2018

Söndag 17 juni kl 16 Vi tror Gud Fader

Söndag 24 juni kl 16 Vi tror Jesus Kristus

Söndag 1 juli kl 16 Vi tror på den Helige Ande

Gudstjänsterna genomförs av Lunds kristna församlingar i samverkan.
Arrangör: Lunds kristna råd.

Fri entré till gudstjänsterna | Tegnérsplatsen i Lund | www.kulturen.com
 

Sommargudstjänster på Kulturen

Att besöka Kulturen i Lund är att resa från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur. Under medeltiden var Lund en kyrkostad med några få tusen invånare. Flera gånger om dagen kunde man höra klockor ringa från de 23 kyrkor och 4 kloster som fanns överallt i staden. Utbudet på gudstjänster och böneplatser var stort. I Lund utbildades också präster och predikanter som sändes ut över stora delar av Europa.

Även om antalet kyrkor och kloster inte utvecklats i samma takt som befolkningen i Lund (då skulle vi ha haft runt 400 kyrkor och ett 80 tal kloster) samlas man idag, snart 1 000 år senare, fortsatt till gudstjänst i de olika kyrkorna i staden. Även idag klingar bönen och lovsången från såväl medeltida som mer nybyggda kyrkor runtom i Lund. Uråldriga sanningar återberättas för nya generationer och troende på 2 000 talet söker svaret på vad det innebär att idag följa Jesus från Nasaret.

Under tre söndagar i juni och juli flyttar dessa gudstjänstfirande församlingar in på Kulturen. I den gamla stavkyrkan Bosebo vill vi tillsammans peka på hur det gamla och det nya kan förenas i en varm och levande tro. Nytt för i år är att vi som församlingar i Lund valt att utforma och genomföra gudstjänsterna tillsammans. Det viktiga är trots allt inte antalet kyrkor som i olika tider finns i staden utan att tron förblir närvarande i kulturen. För det samverkar vi gärna i stor enhet.

Temat för sommarens gudstjänster är "credo" - dvs vi tror. Genom bibelläsning och en kort predikan stannar vi upp vid de mest centrala delarna av den tro som i alla tider varit gemensam för alla kristna, för dem som möttes i de många kyrkorna och klostren i det medeltida Lund och för dem som idag söker sig till stadens olika kyrkor. Utgångspunkten tar vi i bibelns texter men också i den Nicenska trosbekännelsen från år 381 e.Kr. Vid Gudstjänsterna ber vi även gemensamt för Lund och sjunger lovsånger inspirerade av Taize, en ekumenisk kommunitet på landsbygden i södra Frankrike där katoliker och protestanter från 25 olika länder lever tillsammans.

Välkommen till sommarens ekumeniska gudstjänster på Bosebo!
 

Kristna församlingar i Lund

Tags: