Sommar

Sveriges Kristna Råds årsmöte 2017

29-30 maj deltog jag som observatör i Sveriges Kristna Råd/SKRs årsmöte i Uppsala. Detta innebar att jag deltog i Rådslaget under mån 29 maj samt också Årsmötet 30 maj.

Vilken upplevelse att vara del av ett nationellt sammanhang där hela den svenska kristenheten fanns med – allt från Livets Ord, som fått observatörsplats till våra ortodoxa vänner.

Dialogpredikan mellan ärkebiskop Antje Jackelén och Daniel Alm, föreståndare för Pingst-fria församlingar i samverkan under de väldiga valven i Uppsala Domkyrka var en häftig upplevelse. Att dessa två sida vid sida i dialogform samtala om undret med ett yxblad som fallit i vattnet var befriande – de båda tycktes trivas gott tillsammans.

Senare på dagen var vi alla inbjudna till ärkebiskopens residens för buffé.

 

Under årsmötet kom frågan upp angående nästa års SKR-möte i Malmö 16-17 maj. Utan mandat tog jag tillfället och erbjöd oss i LKR att delta i detta arrangemang. Det kändes som ett välkommet förslag och vi får tro/hoppas att det går att förverkliga.

Väl hemma i Lund fick jag LKRs fulla acceptans för mitt förslag.

LKRs uppdrag är att vara en samordnande funktion för den kristna kyrkan i Lund. Detta innebär att vi ser till att följande arrangemang fungerar: Böneveckan med Bibelns dag 2018, Långfredagsvandringen samt sommargudstjänster på Kulturen i Bosebo kyrka.

Två arrangemang är viktiga att lyfta fram: Bibelns dag 21 jan 2018 som infaller under Böneveckan 2018 då gen.sekr. för Svenska Bibelsällskapet Anders Blåberg kommer till oss samt att fundera över en festgudstjänst på Påskdagens eftermid-dag/kväll då vi alla proklamerar att HAN LEVER! Döden känner vi till, men uppståndelsen är den kristna trons unika bidrag till mänsk-ligheten. En av Nya Testamentets författare Paulus skriver t.o.m. att om inte Kristus har uppstått är vi de mest ömkansvärda av alla. Men, säger han, nu har Kristus uppstått!

Du som vill delta i allt detta eller har förslag på vad vi kan göra för att den kristna kyrkan ska bli mera synlig i Lund, hör av dig.

 

Njut av sommaren

Sam Almqvist