Samtal om diakoni

Hela människan och Lunds kristna råd inbjuder de som på olika sätt arbetar med diakoni i Lunds kyrkor och samfund till ett möte över samfundsgränserna på Diakonicentralen den 20 maj kl. 13.30. För den så önskar finns dessutom möjlighet till lunch kl. 12.30. 13.30 föreläser Generalsekreteraren för Hela Människan Frank Åkerman över ämnet ”Leva inte bara överleva” – om vuxna som vuxit upp i dysfunktionella familjer. På det följer kaffe och samtal. Dagen beräknas vara slut 16.30. Anmälan senast den 10 maj till Maria Leijman, maria.leijman@svenskakyrkan.se, 046- 35 87 46.

Tags: