Maria i frälsningens synfoni

en kurs i ekumenisk ANDA, avsedd för alla samfund

17 nov 2018 (9.45-16.45) Maria i bibeln: exeges och teologi

Evangelierna om Jesu födelse och barndom

              med Syster Céline, dominikansyster i Rögle (katolska kyrkan)

               och Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lund (svenska kyrkan)

Medverkar Maria i Guds frälsningsplan? Vad är hennes roll i så fall?

Förblev hon alltid jungfru? Vilka är Jesu bröder? Vad betyder det att hon sägs vara utan synd? Får man be till henne, och i så fall hur?

Jungfru Maria har varit, och är ännu en dag, en stötesten mellan våra kyrkor. Måste det vara så? Sedan flera år har lutheraner tillsammans med katoliker fördjupat reflektionen kring henne utifrån Bibeln och hela kyrkans andliga och teologiska tradition. Det visar sig att vi är mer överens än vi tror.

Under den här kursen ska vi utifrån detta ekumeniska arbete se hur vi kan gå vidare tillsammans på omvändelsens väg. Tänk om Maria kunde vara orsak till enhet!

  Plats: Sankt Dominikus kloster, Rögle                                                                                          Kostnad: 300 kr inkl. kaffe/fika (studentpris: 180 kr) Till lunch har vi knytkalas, ta med något för ett        gemensamt lunchbord                                                                                                                                  Info och anmälan: systrarna@roglekloster.se

 

 

Tags: