Kvinnofrukost Lördag 28 oktober kl. 10.00-12.30

 

Kyrka i förändring och tradition – ett 40-årigt perspektiv.

Veronica Helm Andréasson delar erfarenheter.

i Västerkyrkan, Vävaregatan 13 i Lund

 

Varmt VÄLKOMNA!

Fri entré, frukost 40 kr

 

Samarrangemang mellan LEK – Lunds ekumeniska kvinnoråd och KVISK Kvinnor i Svenska kyrkan.

Tags: