Hoppet

Hoppet!

Min första betraktelse rörde sig om behovet av förlåtelse på alla nivåer och den andra om vikten av försoning hur det är grundläggande för allt mänskligt liv.

Detta avsnitt belyser det som för oss alla i alla tider har varit som en garant för att det finns en framtid och ett Hopp.

Om allt annat tas ifrån oss finns dock detta märkliga fenomen kvar – Hoppet bär oss igenom de svåraste passager i livet. När ingen annan utväg erbjuds lyser Hoppet som en klar låga. Vem av oss kan förklara detta. Känns som en gåva som räckes oss oförtjänt av en god Gud som vill alla mänskor väl.

Vi kan se detta i alla de händelser som omger oss. En del gör oss förvirrade och osäkra. Andra gör oss riktigt glada. I båda fallen rör det sig om något som vi inte kan påverka. Den allsmäktige Guden träder in på scenen och förändrar allt det som vi trodde gått förlorat till en strålande morgondag.

Under sitt relativt korta liv dryga trettio år visade han med sitt liv och sin undervisning vad gudsriket handlar om. Det styrs inte med makt och militär utan har som sitt stora vapen Guds kärlek, som övervinner allt.

Vi har tidigare talat om betydelsen av förlåtelse och försoning. Hur dessa aldrig ser det som självklart att vara i centrum – nej det vänder upp-och-ner på alltihop med att säga att den svage är den starke och om du vill bli hedrad så sätt dig längt bak. Gud ser i det fördolda till vad som rör sig i vårt hjärta.

Min förhoppning med tanke på Kr.himelfärds dag och lite senare Pingsten att vi kan ta till oss vad Bibeln talar om att han vill utrusta oss så att vi passar in i hans rike. Då när det hände för första gången var det en stor skara som lät omvända sig.

Sam Almqvist

Tags: