Guds hand leder oss - våren 2018

Tiden och ljuset kommer rusande emot oss och vi känner alla en glädje mitt i allt det som sker runt omkring oss. Glädje över att vi vet någonstans att Gud inte har tappat kontrollen utan vet vad som sker. Sorg över allt det lidande vi ser runt omkring oss och som kryper närmare för varje dag.

  • Det nya året har inletts för oss i LKR med den gemensamma böneveckan med Bibelns dag lör 20 jan då vi högläste ur Bibeln på Stadsbiblioteket i Lund. Guds ord vann spridning! Ett 60-tal personer deltog i Atriumgården på Stadsbiblioteket, då 12 ”läsare” läste var sin vers ur Bibeln.
  • Vid Årsmötet 23 jan valdes följande presidium:
  • Sam Almqvist ordf – omval
  • Anna Svensson Melin v.ordf – omval
  • Lennart Jonson – omval
  • Pierre-André Mauduit - sekr
  • Nästa stopp på vår resa är Långfredagsvandringen som i år leds av Pilgrimsprästen tillsammans med Jan Kjellström. Ett 50–60-tal personer brukar delta.
  • Lunds Evangeliska Kvinnoråd/LEK har sin samling i början av mars i anslutning till den Internationella kvinnodagen.
  • Sommargudstjänsterna på Kulturen genomförs också detta år. Utformningen och tider är inte klart ännu.

Vår längtan i LKR är att vara del av det kyrkan i Lund är och gör – m.a.o. att samordna för att så många som möjligt ska inkluderas.

Tags: