Förlåtelse

Erfarenheten hjälper oss att förstå vilken betydelse förlåtelse kan medföra. Ta t.ex. en relation som krånglar och hur det bromsar in den utveckling vi vill se. Trots att det lilla ordet förlåt inte kräver mycket att uttala så är det så svårt när det verkligen behövs. Många konflikter både på det personlig planet men också genom hela samhället upp i de allra översta lagren gäller samma enkla princip.

Bibelns och den kristna kyrkans gemensamma erfarenhet är att det som öppnar dörrar eller stänger är hur vi hanterar förlåtelsen. Gud erbjuder oss allesammans denna möjlighet att få förlåtelse.

Varje företag, stort eller litet, brottas med denna problematik. Den dag vi erkänner detta och är beredd att säga och mena förlåt, tror jag att dynamiken än en gång återvänder.

Mitt förslag är: Förlåt och låt den andre bli din vän!

Må väl!

Sam Almqvist

PS – del två kommer i april lagom till Påsk – Försoning.