En vädjan till oss alla

Nu måste det bli ett slut på allt detta våld som kryper allt närmre. Många vittnar om att de inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott. Denna förändring har skett på bara några få år.

Alla lundbor kan/får ta till sig Bibelns kraftfulla löfte att:

 det två eller tre kommer överens om att be om något, vad det än vara må, så ska det bli dem givet.

Till detta tror jag att vi också måste påverka våra politiker i riktning mot samförstånd i stället för konfrontation – ett rundabordssamtal!

En personlig dröm är att alla kyrkor i Lund kommer tillsammans för att fira gudstjänst och be tillsammans. Jag är djupt medveten om de olika traditionernas nyansskillnader och egna program. Ändå vågar jag tro att detta kan bli en stor välsignelse för oss alla och dessutom bli ett kraftfullt vittnesbörd om att kyrkan är ”på riktigt” och att människor kommer till tro.                                                                                                                               

 

Med stor tacksamhet

Sam Almqvist

Tags: