Ekumeniska vesper på spanska

Även denna termin firas ekumenisk vesper första fredagen i månaden i Lunds domkyrka.

Tags: