Ekumenisk vintersamling

Välkommen till en ekumenisk sammankomst där vi tillsammans försöker förstå mer om kyrkans och den kristnes profetiska uppdrag!

Vår tanke med dagen är att mötas från olika kyrkor och traditioner för att i en anda av ödmjukhet och lyssnande vidga vår förståelse av det uppdrag som vilar på oss som kristna.

Ödmjukhet - eftersom vi inser att ingen av oss sett allt men att alla  bär på något. Lyssnande - eftersom vi vill ha öppna hjärtan och ta till oss mera än vi redan sett.

Tags: