Ekumenisk kvinnofrukost i Allhelgonagården

Lördagen den 14 september kl. 10-12.30

"Vem är Gud - vem är jag?"

Helena Gerdmar
dramapedagog, arbetsterapeut och katolik

Tags: