Ekumenisk gudstjänst i Bosebo kyrka

Ekumenisk gudstjänst med kvinnor i bosebo kyrka (på kulturen)

Söndagen den 7 juli kl. 16.00

Tags: