Ekumenik för Finn hösten 2019

S:t Thomas söndagsmässa

Under hösten fram till och med Domsöndagen den 24 november firar S:t Thomas av Aquinos katolska församling sina söndagsmässor i Domkyrkan. Första söndagen i månaden firas mässan 19.00, övriga söndagar 08.30.

Ekumenisk vesper

Den första söndagen i månaden firar vi även ekumenisk vesper 18.00 i Domkyrkans mittskepp.

Högtidlig vesper den 31 oktober

Den 31 oktober har blivit en dag då vi lyfter fram de kristnas enhet och högtidlighåller den historiska händelsen 31 oktober 2016 då katoliker och lutheraner för första gången uppmärksammade reformationen. I Lunds domkyrka firades en ekumenisk gudstjänst där Påve Fransiskus och representanter för Lutherska Världsförbundets ledning medverkade. Mötets tema Från konflikt till gemenskap har fortsatt fått prägla det ekumeniska arbetet. I samma anda firar vi högtidlig vesper den 31 oktober i år. Vi inleder 18.30 med att sjunga Taizésånger och be för enhet och fred i kryptan. 19.00 börjar vespern där kardinal Anders Arborelius och biskop Johan Tyrberg predikar. Efter gudstjänst inbjuds till gemensamt mingel.

Gudstjänst på spanska

I höst firas vid tre tillfällen en gemensam gudstjänst på spanska, 4 oktober, 8 november och 6 december 17.00 i kryptan.

Tags: