De ekumeniska vesprarna fortsätter under 2020

Första söndagen i advent återinvigdes S:t Thomas av Aquinos katolska kyrka i Lund.

Under drygt ett år har församlingen firat sin söndagsmässa i Domkyrkan. Nu flyttar man hem igen.

Samarbetet och samverkan mellan församlingarna fortsätter! Under våren firar vi igen ekumenisk vesper varannan lördag kl. 18.

Första lördagen i månaden i Domkyrkan, tredje i S:t Thomas.

Alla hälsas varmt välkomna att delta och tillsammans bära den gemensamma bönen.

Tags: