Betraktelse i augusti - Gud kom till min räddning! Herre skynda till min hjälp!

I  vårt kloster inleds varje bön i kapellet med orden”Gud kom till min räddning! Herre skynda till min hjälp!”

Varför använder vi de orden? Ja förstås är det ett citat ur Psaltaren i Bibeln, närmare bestämt ur psalm 70, vers 2. Men det är nog inte enda orsaken.

Orden är mycket direkta, ”Gud kom! Jag behöver dig!” Kan det sägas tydligare?

När vi ber till Gud får vi vara precis så direkta. Gud vill en rak och öppen kommunikation med oss. Vågar vi oss på det? Vad händer då?

Bön är ju egentligen något enkelt. Metoder som skall hjälpa kan ibland nästan stå i vägen, då man blir så upptagen av att göra ”rätt”, att man tappar bort Gud.

Gud drar oss till sig genom den starka längtan som finns inom oss. Människan bär denna längtan inom sig, som en skatt. Det är en mycket stark kraft, som kan få oss att gå över berg. Men matas den med dåliga saker kan det gå illa.

Vi får rikta vår längtan till Gud, som i sin stora kärlek redan längtar efter oss....

Han vill dela sitt eget gudomliga liv med oss! Redan nu!

Att under dagens lopp få rikta sin uppmärksamhet till Gud är en gåva, som alltid finns inom räckhåll. Då kan givna ord bli en hjälp, som lyfter min ande.

Så här i början av terminen då vi står inför höstens utmaningar kan kanske både förväntan och oro fylla vårt sinne. Då är det gott att påminnas om Gud, den barmhärtige, som vill dela våra liv på djupet, och i vardagens mångahanda uppgifter. Han är Frälsaren, och Vännen framför andra.

 

”Gud kom till min räddning! Herre skynda till min hjälp!”

 

Sr Katarina Gustavsson OP.

Rögle Kloster

 

 

 

 

 

 

Tags: